ดูรายละเอียดได้ที่

ค่าเข้า

บุคคลทั่วไป หมู่คณะ (ตั้งแต่ 25 ท่าน) หมู่คณะ (ตั้งแต่ 100 ท่าน)
ผู้ใหญ่ 600 เยน 550 เยน 500 เยน
เด็ก 400 เยน 350 เยน 300 เยน

※เด็ก・・ตั้งแต่ชั้นประถม – ชั้นมัธยมปลาย เด็กก่อนวัยเรียนเข้าฟรี


ปิดให้บริการเวลา

มีนาคม – พฤศจิกายน 8:40 – 17:00 น.
ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 9:00 – 16:00 น.

※ห้องจำหน่ายบัตรเข้าชมปิดก่อนเวลาปิดพิพิธภัณฑ์ 20 นาที


วันหยุด

เมษายน – พฤศจิกายน ไม่มีวันหยุด
ธันวาคม – มีนาคม ทุกวันพฤหัสบดี (หากวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดราชการ จะหยุดในวันก่อนหน้านั้น)


  • 白川村役場
  • 白川郷観光協会
  • クラブツーリズム
  • aside_icon01
  • aside_icon02