รายชื่ออดีตบ้านไร่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกัสโชซูคุริมินคาเอน จัดแสดงบ้านไร่ทั้งสิ้น 26 หลังรวมถึงบ้านไร่ที่ถูกประกาศให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดกิฟุ 9 หลัง

บ้านไร่ที่ถูกประกาศให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดกิฟุ 9 หลัง
(อาคารหลัก 4 หลัง และอาคารเสริม 5 หลัง)

 • ตบ้านตระกูลนากาโน่ โยชิโมริ

  ที่ตั้งก่อนถูกย้ายมา หมู่บ้านคาซูระ
  โครงสร้างและลักษณะเด่นของอาคาร ทำจากไม้สไตล์กัสโชซูคุริมุงหลังคาหญ้าแฝก
  ปีที่ย้ายมา ค.ศ.1969
 • อดีตบ้านตระกูลนากาโน่ โชจิโร่

  ที่ตั้งก่อนถูกย้ายมา หมู่บ้านคาซูระ
  โครงสร้างและลักษณะเด่นของอาคาร ทำจากไม้สไตล์กัสโชซูคุริมุงหลังคาหญ้าแฝก
  ปีที่ย้ายมา ค.ศ.1969
 • อดีตบ้านตระกูลยามาชิตะ ฮารูโร่

  ที่ตั้งก่อนถูกย้ายมา หมู่บ้านชิมะ
  โครงสร้างและลักษณะเด่นของอาคาร ทำจากไม้สไตล์กัสโชซูคุริมุงหลังคาหญ้าแฝก
  ปีที่ย้ายมา ค.ศ.1969
 • อดีตบ้านตระกูลฮิงาชิ ชินะ

  ที่ตั้งก่อนถูกย้ายมา หมู่บ้านคาซูระ
  โครงสร้างและลักษณะเด่นของอาคาร ทำจากไม้สไตล์กัสโชซูคุริมุงหลังคาหญ้าแฝก
  ปีที่ย้ายมา ค.ศ.1969
 • อดีตห้องเก็บของตระกูลโอยะ ฟูจิชิเงะ

  ที่ตั้งก่อนถูกย้ายมา หมู่บ้านโอคุโบะ
  โครงสร้างและลักษณะเด่นของอาคาร ทำจากไม้สไตล์กัสโชซูคุริมุงหลังคาหญ้าแฝก
  ปีที่ย้ายมา ค.ศ.1970
 • อดีตโรงตากข้าวตระกูลโอยะ ฟูจิชิเงะ

  ที่ตั้งก่อนถูกย้ายมา หมู่บ้านโอคุโบะ
  โครงสร้างและลักษณะเด่นของอาคาร ทำจากไม้สไตล์กัสโชซูคุริมุงหลังคาหญ้าแฝก
  ปีที่ย้ายมา ค.ศ.1970
 • อดีตห้องเก็บของตระกูลนากาโน่ โยชิโมริ

  ที่ตั้งก่อนถูกย้ายมา หมู่บ้านคาซูระ
  โครงสร้างและลักษณะเด่นของอาคาร ทำจากไม้สไตล์กัสโชซูคุริมุงหลังคาหญ้าแฝก
  ปีที่ย้ายมา ค.ศ.1970
 • อดีตห้องเก็บของตระกูลนากาโน่ โยชิโมริ

  ที่ตั้งก่อนถูกย้ายม หมู่บ้านคาซูระ
  โครงสร้างและลักษณะเด่นของอาคาร ทำจากไม้สไตล์กัสโชซูคุริมุงหลังคาหญ้าแฝก
  ปีที่ย้ายมา ค.ศ.1970
 • อดีตคอกม้าตระกูลยามาโม่ บุงชิโร่

  ที่ตั้งก่อนถูกย้ายมา หมู่บ้านมางาริ
  โครงสร้างและลักษณะเด่นของอาคาร ทำจากไม้สไตล์กัสโชซูคุริมุงหลังคาหญ้าแฝก
  ปีที่ย้ายมา ค.ศ.1971
 • 白川村役場
 • 白川郷観光協会
 • クラブツーリズム
 • aside_icon01
 • aside_icon02