การเดินทาง

ในกรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

content03_circle01จากโตเกียว
【โตเกียว】ทางด่วนชูโอ→【มัตสึโมโตะ IC】R158 →ทาคายาม่า→ทางด่วนชูบุ จุนคัน【ทาคายาม่า】→【ฮิดะ คิโยมิ JCT】→ทางด่วนโทไค-โฮคุริคุ【ชิราคาวาโกะ IC】→เลี้ยวขวาทางแยกชิราคาวาโกะ IC→เลี้ยวขวาทางแยก R156 โองิมาชิ→เลี้ยวซ้ายตามป้าย “กัสโชซูคุริมินคาเอน”
content03_circle01จากโอซาก้า
【โตโยนากะ】ทางด่วนเมชิน→【อิชิโนะมิยะ JCT】ทางด่วนโทไค-โฮคุริคุ →【ชิราคาวาโกะ IC】→เลี้ยวขวาทางแยกชิราคาวาโกะ IC→เลี้ยวขวาทางแยก R156 โองิมาชิ→เลี้ยวซ้ายตามป้าย “กัสโชซูคุริมินคาเอน”
content03_circle01จากนาโกย่า
【นาโกย่า】ทางด่วนเมชิน→【อิชิโนะมิยะ JCT】ทางด่วนโทไค-โฮคุริคุ→【ชิราคาวาโกะ IC】→เลี้ยวขวาทางแยกชิราคาวาโกะ IC→เลี้ยวขวาทางแยก R156 โองิมาชิ→เลี้ยวซ้ายตามป้าย “กัสโชซูคุริมินคาเอน”
content03_circle01จากโทยาม่า
【โทยาม่า】ทางโฮคุริคุ→【โอยาเบะ JCT】ทางด่วนโทไค-โฮคุริคุ→【ชิราคาวาโกะ IC】→เลี้ยวขวาทางแยกชิราคาวาโกะ IC→เลี้ยวขวาทางแยก R156 โองิมาชิ→เลี้ยวซ้ายตามป้าย “กัสโชซูคุริมินคาเอน”

ในกรณีเดินทางโดยรถประจำทาง

content03_circle01จากโตเกียว
【ชินจูกุ】โนฮิ บัส/เคโอ บัส(5 ชั่วโมง 20 นาที)→【ทาคายาม่า】โนฮิ บัส สายชิราคาวา คานาซาวา(50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ
content03_circle01จากโอซาก้า
【นัมบะ】【เกียวโต】โนฮิ บัส/คินเท็ตสึ บัส(5 ชั่วโมง)→【ทาคายาม่า】โนฮิ บัส สายชิราคาวา คานาซาวา(50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ
content03_circle01จากนาโกย่า
【นาโกย่า】โนฮิ บัส/JR บัส/เมเท็ตสึ บัส(2 ชั่วโมง 30 นาที)→【ทาคายาม่า】โนฮิ บัส สายชิราคาวา คานาซาวา(50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ
content03_circle01จากโทยาม่า
【สนามบินโทยาม่า】โนฮิ บัส(2 ชั่วโมง 30 นาที)→【ทาคายาม่า】โนฮิ บัส สายชิราคาวา คานาซาวา(50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ

content08_pic01

ในกรณีเดินทางโดยรถไฟ JR

content03_circle01จากโตเกียว
【โตเกียว】ชินคันเซ็น(1 ชั่วโมง 40 นาที)→【นาโกย่า】JR ไวด์วิว ฮิดะ(2 ชั่วโมง 20 นาที)→【ทาคายาม่า】โนฮิ บัส สายชิราคาวา คานาซาวา(50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ
content03_circle01จากโอซาก้า
【ชินโอซาก้า】ชินคันเซ็น(50 นาที)→【นาโกย่า】JR ไวด์วิว ฮิดะ(2 ชั่วโมง 20 นาที)→【ทาคายาม่า】โนฮิ บัส สายชิราคาวา คานาซาวา(50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ
content03_circle01จากนาโกย่า
【นาโกย่า】JR ไวด์วิว ฮิดะ(2 ชั่วโมง 20 นาที)→【ทาคายาม่า】โนฮิ บัส สายชิราคาวา คานาซาวา(50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ
content03_circle01จากโทยาม่า
【โทยาม่า】JR ไวด์วิว ฮิดะ(1 ชั่วโมง 30 นาที)【ทาคายาม่า】โนฮิ บัส สายชิราคาวา คานาซาวา(50 นาที)→ลงป้ายชิราคาวาโกะ

content08_pic02

●ดูรายละเอียดตารางเวลารถบัส จุดขึ้นรถ และอื่นๆ ได้ที่โฮมเพจของโนฮิ บัส
(หากท่านเดินทางจากทาคายาม่าโดยรถบัส ขอแนะนำให้ซื้อตั๋วรถบัสนำเที่ยวเป็นรอบๆ “โกคายาม่า ไอโนะคูระและชิราคาวาโกะเมงูริ” หรือตั๋วรถบัสประจำทาง “ชิราคาวาโกะ นิวโจ เซ็ท เค็ง”)

  • 白川村役場
  • 白川郷観光協会
  • クラブツーリズム
  • aside_icon01
  • aside_icon02